วิธีลบข้อความ SMS ใน iPhone (iOS 16)

iPhone เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้หลากหลายและมีความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความหรือการโทรออก แต่บางครั้งเราอาจต้องลบข้อความออกจากอุปกรณ์ของเรา เช่น เมื่อเราไม่ต้องการเก็บข้อมูลข้อความที่เก่าหรือไม่มีความสำคัญอีกต่อไป หรือเมื่อเราต้องการเก็บพื้นที่ในอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถการใช้งานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทความนี้ เราจะรวบรวมเคล็ดลับวิธีลบข้อความ SMS ใน iPhone

ข่าวมือถือ ลบข้อความในโทรศัพท์ iPhone ต้องทำยังไง ?

วิธีที่ 1 ลบข้อความทีละข้อความ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการลบข้อความบน iPhone คือการลบทีละข้อความ ให้เปิดแอป ข้อความ(Messages) และเลือกข้อความที่ต้องการลบ แตะและกดค้างแล้วเลือกลบ หรือแตะข้อความและเลื่อนซ้าย ระบบจะถามให้เรายืนยันการลบ ให้ทำการแตะยืนยันเพื่อลบข้อความ

วิธีที่ 2 ลบข้อความโดยใช้การค้นหา

หากคุณต้องการลบข้อความที่มีอยู่ในระยะเวลานานแล้ว หรือเป็นข้อความที่ต้องการค้นหาก่อนจะลบ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาในแอป Messages เพื่อค้นหาข้อความที่ต้องการลบ โดยใช้คำสำคัญหรือชื่อผู้ส่ง หลังจากค้นหาเจอข้อความที่ต้องการลบแล้ว เพียงแค่ทำการกดค้างที่ข้อความ และเลือกลบเหมือนกับวิธีก่อนหน้านี้

วิธีที่ 3 ลบข้อความอัตโนมัติ

หากคุณต้องการลบข้อความโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าให้แอป Messages ลบข้อความที่เก่ากว่าหรือมีอายุมากกว่า 1 ปี ตามต้องการของคุณ เพื่อเก็บพื้นที่หน่วยความจำในอุปกรณ์ ในการตั้งค่านี้ คุณสามารถเลือกว่าจะลบข้อความที่อ่านแล้วหรือไม่ได้อ่าน หรือกำหนดหรือไม่กำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อความ เพียงแค่ไปที่ Settings > Messages > Keep Messages เพื่อตั้งค่าตามต้องการ

วิธีที่ 4 ลบข้อความหลายข้อความพร้อมกัน

หากคุณต้องการลบข้อความที่มีอยู่ในระยะเวลานานแล้ว หรือเป็นข้อความที่ต้องการค้นหาก่อนจะลบ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาในแอป Messages เพื่อค้นหาข้อความที่ต้องการลบ โดยใช้คำสำคัญหรือชื่อผู้ส่ง หลังจากค้นหาเจอข้อความที่ต้องการลบแล้ว เพียงแค่ทำการกดค้างที่ข้อความ และเลือกลบเหมือนกับวิธีก่อนหน้านี้

ข้อควรระวังในการลบข้อความใน iPhone

  • ในแอปข้อความของ iPhone คุณสามารถลบข้อความและการสนทนาทั้งหมดได้
  • หากคุณใช้การสำรองข้อมูลข้อความบน iCloud การลบข้อความจะทำให้ข้อความเหล่านั้นถูกลบออกจากอุปกรณ์ Apple อื่นๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อกับ iCloud เช่นเดียวกัน
  • การลบข้อความจะเป็นไปตามเฉพาะการสนทนาในแอปข้อความของคุณเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการสนทนาในแอปข้อความของผู้รับข้อความที่คุณส่ง