วิธีบล็อกข้อความ Android

การบล็อกข้อความใน Android นั้นมีวิธีที่ทำได้หลายแบบตามความต้องการของผู้ใช้เอง แต่ยุ่งยากหรือไม่สะดวก ในบทความนี้จึงอยากเสนอ วิธีการบล็อกข้อความ Android อย่างง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ

ข่าวแอปพลิเคชัน บล็อกข้อความ SMS Android

การรับข้อความ SMS ที่ไม่ต้องการหรือข้อความสแปมในมือถือ Android สามารถทำได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Messages ดังนี้

  1. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Messages จาก Google Play Store (หากมือถือของคุณยังไม่มี)
  2. เมื่อติดตั้งแล้วเปิดแอปพลิเคชัน Google Messages
  3. เมื่อคุณได้รับข้อความ SMS ที่คุณไม่ต้องการหรือเป็นข้อความสแปม ให้กดค้างที่ข้อความนั้น
  4. เมื่อคุณกดค้างที่ข้อความนั้นแล้ว จะปรากฎตัวเลือกต่างๆ บนหน้าจอ
  5. เลือกตัวเลือก “Block” เพื่อบล็อกข้อความนี้

โดยการบล็อกข้อความนั้นจะทำให้ระบบรู้และเรียนรู้ว่าคุณไม่ต้องการข้อความนี้ และจะป้องกันไม่ให้ข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้นในกล่องข้อความของคุณในอนาคต

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบข้อความที่คุณบล็อกหรือถูกจัดเป็นข้อความสแปมได้ในแท็บ “จดหมายขยะและข้อความที่ถูกเลือก” ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยการแตะที่รูปไอคอน 3 ขีดทางซ้ายมือของแอปพลิเคชัน Google Messages แล้วเลือก “จดหมายขยะและข้อความที่ถูกเลือก” จากนั้นจะแสดงรายการข้อความที่ถูกบล็อกหรือถูกจัดเป็นสแปมให้คุณดูได้ในกล่องนั้น