iPhone is too Close ฟีเจอร์ใหม่ป้องกันสายตาสั้น

มีอัปเดตล่าสุดจากทาง Apple เกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า “Screen Distance” ที่ช่วยในการรักษาระยะห่างระหว่างสายตากับหน้าจอของ iPhone และ iPad ให้เหมาะสม โดยวันนี้เราสรุปให้แล้วว่าฟีเจอร์นี้เป็นยังไงบ้าง

ฟีเจอร์ป้องกันสายตาสั้นจาก iOS 17

ใน iOS 17 และ iPadOS 17 จะมีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า “การเตือนเมื่อคุณใช้งาน iPad หรือ iPhone ใกล้กับตาคุณมากเกินไปและเป็นระยะเวลานาน” ซึ่งฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะสายตาสั้น โดยจะแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อใช้งาน iPad หรือ iPhone ในระยะเวลานานเกินไปและใกล้จอมากเกินไป เพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดโอกาสการปวดตา

ฟีเจอร์นี้จะถูกตั้งค่าในฟีเจอร์ระยะเวลาการใช้หน้าจอ (Screen Time) และเลือกตั้งค่าระยะห่างจากหน้าจอ (Screen Distance) ข้อจำกัดของฟีเจอร์นี้คือจะใช้งานได้เฉพาะกับ iPhone ที่รองรับ Face ID และ iPad Pro รุ่นใหม่ที่ใช้งานกับ Face ID เท่านั้น และฟีเจอร์นี้จะทำงานเมื่อมีการใช้งาน iPhone หรือ iPad ในระยะที่ใกล้กว่า 12 นิ้ว ถ้าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยก็จะสามารถใช้งานได้

ฟีเจอร์นี้จะเปิดใช้งานใน iOS 17 และ iPadOS 17 และรองรับ iPhone XS และรุ่นใหม่กว่านี้ ส่วน iPad Pro 11 นิ้ว และ 12.9 นิ้วตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป