ระบบเตือนภัย

More

Cell Broadcast Service ระบบเตือนภัยฉุกเฉิน บนเครือ AIS เริ่มแล้ววันนี้

  • 06/03/2024

Cell Broadcast เป็นเทคโนโลยีการส่งข้อความแบบกระจายจากเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปยังอุปกรณ์หลายเครื่องภายในพื้นที่ที่ครอบคลุม