ลงทะเบียนซิม

More

สรุปข่าว ลงทะเบียนซิม ยืนยันตัวตน Mobile Banking ป้องกันซิมผี

  • 27/05/2024

สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบและคัดกรองเบอร์ mobile banking ที่ผูกกับบัญชีธนาคาร หากชื่อไม่ตรงกัน จะต้องลงทะเบียนซิมใหม่ ยกเว้นมีเหตุผลความจำเป็น