แอป Duolingo

More

แอป Duolingo เรียนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ได้ฟรี

  • 06/07/2023

Duolingo เป็นแอปเพื่อการศึกษาที่ให้บริการการฝึกภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ซึ่งมีการฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ