iOS 17.3.1

More

อัปเดต iOS 17.3.1 ล่าสุด มีอะะไรใหม่บ้าง

  • 09/02/2024

iOS 17.3.1 เป็นการอัปเดตที่ Apple มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องหลักๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ตัวอักษร โดยมีการแก้ไขปัญหาข้อความที่อาจซ้ำหรือทับซ้อนกันขณะพิมพ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานบางรายพบเจอ​​