Bluesky คืออะไร Bluesky Social สมัครยังไง

Bluesky เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ใหม่ ที่ให้ผู้ใช้มีอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนตัวมากขึ้น และเพิ่มความเป็นอิสระในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต

Bluesky Social ถูกก่อตั้งโดย Jack Dorsey จาก Twitter เพื่อลดการผูกขาดของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่และสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและบริการที่สามารถทำงานร่วมกันได้

Bluesky Social สมัครยังไง

เราสามารถเข้าไปสมัครผ่าน https://bsky.app/ หรือใช้งานผ่าน Apps มือถือทั้ง  App Store หรือ Play Store

แล้วตั้งชื่อ @ เท่านั้น จะเป็นชื่อ @username.bsky.social

เลือกหมวดหมู่และดูว่ามี Account ที่ต้องการติดตามหรือไม่ จากนั้นก็สามารถทำได้แล้ว