Bluesky

More

Bluesky คืออะไร Bluesky Social สมัครยังไง

  • 08/02/2024

Bluesky เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ใหม่ ที่ให้ผู้ใช้มีอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนตัวมากขึ้น และเพิ่มความเป็นอิสระในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต