5 อุปกรณ์ต้องห้ามเก็บในรถตอนอากาศร้อน

อากาศร้อนจัดในประเทศไทยส่งผลต่อทั้งคนและสิ่งของ อุปกรณ์บางชนิดไม่ควรเก็บไว้ในรถตอนอากาศร้อน เพราะอาจเกิดอันตราย เสียหาย หรือเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ มาดู 5 อุปกรณ์ต้องห้ามเก็บในรถตอนอากาศร้อน มีอะไรกันบ้าง..

  1. โทรศัพท์มือถือ

ความร้อนสูงจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือสั้นลง หน้าจอ LCD เสียหาย กล้องถ่ายรูปทำงานผิดพลาด และอาจเกิดความร้อนสูงจนระเบิดได้

  1. ไฟแช็ก

แก๊สในไฟแช็กมีโอกาสขยายตัวและระเบิดได้ง่ายเมื่ออยู่ในสภาพอากาศร้อนจัด

  1. กระป๋องสเปรย์

ความร้อนสูงจะทำให้แรงดันภายในกระป๋องสเปรย์เพิ่มสูงขึ้นจนระเบิดได้

  1. ขวดน้ำพลาสติก

สารเคมีจากขวดน้ำพลาสติกอาจปนเปื้อนในน้ำได้ especially when exposed to heat.

  1. แบตเตอรี่สำรอง (Power bank)

ความร้อนสูงจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สำรองสั้นลง เสื่อมสภาพ และอาจเกิดความร้อนสูงจนระเบิดได้

ข้อควรระวังเพิ่มเติม

  • ไม่ควรทิ้งเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถ เพราะอาจเกิดอันตรายจากความร้อนสูง
  • ไม่ควรเติมน้ำมันจนเต็มถัง เพราะความร้อนสูงจะทำให้น้ำมันขยายตัวและล้นออกจากถังได้
  • ควรจอดรถในที่ร่ม หรือหาผ้ามาคลุมรถเพื่อป้องกันความร้อน

สรุป

การเก็บอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมไว้ในรถตอนอากาศร้อน อาจเกิดอันตราย เสียหาย หรือเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ควรเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ และป้องกันแสงแดดโดยตรง