ลือ iPhone 15 จะมาพร้อมกับชิป Ultra Wideband รุ่นใหม่ ซึ่งอาจทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Apple Vision Pro ได้ด้วย

หลังเปิดตัว Apple Vision Pro เป็น AR/VR Headset ในปัจจุบัน Apple กำลังอัปเกรดชิป Ultra Wideband (UWB) ใน iPhone 15 Series เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับ Vision Pro ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ชิป Ultra Wideband = Vision Pro + iPhone 15 ?

โดยได้มีการคาดการณ์การผสานรวม Vision Pro กับ iPhone จะเป็นการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ของ iPhone ให้สามารถรองรับและใช้งานร่วมกับ Vision Pro ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นี่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบ Ecosystem ที่ครอบคลุม Vision Pro และหากสำเร็จ สิ่งนี้จะทำให้ Vision Pro สามารถรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด ในขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการอัปเกรดชิป UWB ใน iPhone 15 Series เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากชิป U1 ที่ใช้ใน iPhone 11 เดิม

ในเรื่องชิป U1 นอกจากที่ Apple ใช้ในฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น Find My, Handoff, การค้นหาที่แม่นยำ, AirDrop และอื่น ๆ ที่เราได้ยกเตือนมาแล้ว อัปเกรดชิป U1 นั้นยังเป็นส่วนสำคัญที่สำหรับการผสาน Vision Pro กับอุปกรณ์อื่น ๆ ใน Ecosystem ของ Apple อีกด้วย การอัปเกรดนี้เพิ่มประสิทธิภาพของฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องและช่วยให้ Vision Pro และอุปกรณ์ Apple อื่น ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น