แอป TCASter ตัวช่วยสอบเข้ามหาลัย

เรียกได้ว่าปัจจุบันการเรียนและการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มีกระบวนการที่ซับซ้อนและยากลำบาก แอปพลิเคชั่นช่วยเหลือเด็กม.6 แอปที่ว่านั้นก็คือแอป TCASter ที่มีความเป็นมืออาชีพเหมือนได้ปรึกษากับอาจารย์ประจำสถาบันเลยก็ว่าได้

แอป TCASter คืออะไร?

TCASter เป็นแอปเพื่อการศึกษาที่ใช้ในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ TCAS (Thai Civil Aviation Selection Examination) ซึ่งเป็นการสอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย โดยมีฟังก์ชันการเปรียบเทียบคะแนนสอบของน้องๆ กับเกณฑ์คะแนนของมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยในการประมวลผลความน่าจะติดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ นอกจากนี้ TCASter ยังมีฟังก์ชันการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะที่น้องๆ เลือกสนใจเพื่อให้น้องๆ ได้รับข้อมูลที่ต้องการในการตัดสินใจเลือกที่เรียนได้อย่างถูกต้องค่ะดังนั้นแอปนี้เป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมและทดลองทำข้อสอบ TCAS ก่อนเข้าสอบจริง

แอปเพื่อการศึกษา / แอป TCASter
แอป TCASter สนามสอบจำลอง

แอป TCASter มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น

ข้อสอบทดลอง

แอปมีสนามสอบทดลองและข้อสอบทดลองให้เราใช้ทำความเข้าใจและปรับพื้นฐานความรู้ก่อนการสอบจริง โดยมีข้อสอบแบ่งตามหมวดวิชาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ และอื่นๆ

สถิติและผลสอบ

แอปจะบันทึกผลสอบของเราและให้สถิติคำนวนผลสอบเทียบกับคะแนนย้อนหลัง ซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเองและปรับปรุงการเตรียมสอบได้ดีมากขึ้น

แอปเพื่อการศึกษา / แอป TCASter
TCASter คำนวนคะแนนสอบ

แหล่งรวมกิจกรรมและค่าย

TCASter เป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและค่ายที่มหาวิทยาลัยในระบบ TACS จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือค่ายที่เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของตนเองได้ในวิธีที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

แอปเพื่อการศึกษา / แอป TCASter
TCASter กิจกรรมและค่าย

การแนะแนวคณะ

TCASter เป็นแหล่งข้อมูลและแนะนำที่มีประโยชน์ในการเลือกคณะและสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยในระบบ TACS และช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจในการเลือกคณะที่เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของตนเอง

แอปเพื่อการศึกษา / แอป TCASter
แอป TCASter แนะแนวคณะ

ข่าวทั่วไป TCAS

TCASter มีการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบ TCAS ซึ่งช่วยให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ได้รับข่าวสารและข้อมูลทางการศึกษา

แอปเพื่อการศึกษา / แอป TCASter
แอป TCASter ข่าว TCAS

บทความที่เกี่ยวข้อง